Město společně se zástupci spolku Free Workout Písek vybrali firmu, která „hřiště" za 240 tisíc korun vybuduje. Cvičební park je první částí úpravy prostranství kolem letního kina.

„Těší nás, že se do přípravy podařilo zapojit i mladé lidi, kterým bude zařízení sloužit," pochvaloval si místostarosta města Vojtěch Bubník.

Členové Free Workout Písek (FWP) vzali výběr dodavatele zodpovědně. „Na členské schůzi byli všichni seznámeni s nabídkami, pro vítěznou firmu se vyjádřilo všech třináct přítomných," sdělili za FWP Jan Tichý, Filip Sláma a Ondřej Lauer.

„Cvičební sestava nabízí velmi pestrý výběr prvků. Rozmístění je navrženo tak, aby na hřišti mohlo cvičit akrobatické prvky najednou i několik lidí," pochvalovali si členové spolku. Maximální počet bodů dali v kritériích údržby, použitého materiálu, konstrukce, promyšlenosti návrhu i počtu prvků a sestav. Pouze v případě pomocného mobiliáře získala nabídka polovinu bodů. „V nabídce byly pouze tři místo čtyř laviček relax s oporou, ale to nevnímáme jako problém," shodli se členové FWP.

V rozpočtu města je na první etapu street workout vyčleněna částka 250 tisíc korun. Počítá se s rozdělením výstavby do pěti etap, které se budou realizovat podle toho, jak budou v rozpočtu peníze. Nápad, jaké zařízení vybudovat, se objevil poprvé na jednání studentského parlamentu složeného ze zástupců středních škol.

Spolek Free Workout Písek vznikl v roce 2013. Cílem bylo společné crosstrainingové cvičení a poskytování obecně prospěšných činností v oblasti práce s mladými lidmi. „Našemu pojetí cvičení jsme dali název FreeWorkout. Free znamená především svobodu, volnost. Tímto jsme započali nový projekt, který si klade za cíl aktivně přispívat ke komplexnímu rozvoji a posílení tělesné kondice a duševní rovnováhy," uvádí členové spolku. Důležitá je pro ně otevřenost všem lidem bez ohledu na jejich sociální, náboženské, rasové, věkové či pohlavní rozdíly. „Nikdo z nás si nehraje na autority, pouze doporučujeme, když je zájem poradíme. Nikoho a nikdy k ničemu nenutíme. Vše je pouze o vůli konkrétního jedince," podotýkají na svém webu.

Cvičební park je pouze první částí úpravy veřejného prostranství kolem letního kina. V druhé etapě se počítá s umístěním obřího lega (překážkové zídky z tvárnic), ostrovů (kruhová pyramidální sestava z betonových rour určena pro šplhání a skákání) a visuté stezky (napnuté lano mezi stromy). Třetí etapa počítá se stínadly (z dřevěných palet sestavené dvorky pro přelézání a šplhání), kameny a drátěným bludištěm. V posledních dvou etapách má přibýt in-line dráha a trubková kreace z lešenářských trubek.