„Vyřazené telefonní budky se proměňují na knihobudky a zaplňují se knihami, které si zde lidé mohou půjčit, vzít domů nebo sem přinést nějakou svou knihu, kterou už nepotřebují. Chceme dostat knihy k veřejnosti netradiční formou a následně přivést veřejnost ke knihám i do knihovny,“ vysvětlila Štěpánka Činátlová z Městské knihovny Písek. Jan Bičák, autor projektu, otevřel první knihobudku v roce 2014 v pražské nemocnici IKEM. Následovaly desítky knihobudek po celé republice. Do proměny zašlé telefonní budky v Palackého sadech se zapojili i žáci ZŠ E. Beneše, kteří zbrousili starý nátěr. Práce dokončil výtvarník Vojtěch Bitto podle návrhu architektky Laury Jablonské.