Mirotice – Společně pro Miroticko, Sdružení nezávislých kandidátů města Mirotice a Občanská demokratická strana sestavily kandidátní listiny do podzimních komunálních volebv Miroticích. Na rozdíl od minulých voleb mezi nimi tentokrát chybí podle pracovnice městského úřadu Drahomíry Honsové kandidátní listina České strany sociálně demokratické.Sdružení nezávislých kandidátů pro Mirotice bylo při posledních volbách nejúspěšnější a z jeho řad byla zvolená starostkou města Martina Mikšíčková, jejíž jméno je i na letošní kandidátce. Tehdy šli do voleb s tím, že je třeba vyřešit dlouhodobý problém s přípravou stavby čistírny odpadních vod a splaškové kanalizace. Teď na to mají hotový projekt, stavební povolení a v září se bude vybírat zhotovitel stavby. Mají také přislíbenou 75procentní dotaci z Operačního programu Ministerstva životního prostředí. Při výkopových pracích chtějí zastupitelé zároveň vyměnit vodovodní potrubí. Na to budou také hledat vhodný dotační program. Kdy práce začnou, bude záležet na novém zastupitelstvu.

Kdo jde do voleb:
- Občaská demokratická strana
- Společně pro Miroticko
- Sdružení nezávislých kandidátů města Mirotice