Rekonstrukce 15. MŠ v Písku bude pokračovat druhou etapou

Písek - V 15. mateřské škole v Erbenově ulici, která má za sebou první etapu rekonstrukce vnitřních prostor, se brzy začne zase stavět. Rada města na svém dubnovém zasedání schválila dodavatele na provedení druhé etapy rekonstrukce. Zakázku za 3,3 milionu korun zrealizuje firma INTESTA CZ.

Hlavním cílem stavebních úprav je modernizace a prodloužení životnosti objektu školky při současném dosažení energetických úspor. "S ohledem na kapacitní a provozní důvody a nutnost financování z vlastních zdrojů, tedy z rozpočtu města, byla rekonstrukce rozdělena do dvou etap,“ vysvětlila Marie Cibulková z odboru školství a kultury MÚ Písek.

V rámci první etapy se loni pracovalo v celém prvním podlaží a v pravé části budovy ve druhém a třetím podlaží, kde se zrekonstruovaly umývárny a záchody pro děti i ostatní hygienická zařízení a vyměnily rozvody a radiátory ústředního topení. Opravou prošel také schodišťový prostor včetně výměny dveří a vstupní část školky. V některých třídách jsou nové podlahy a nábytek.

Druhá etapa rekonstrukce se zaměří na dokončení stavebních úprav zejména ve druhém a třetím podlaží v levé části budovy. Zde se také zmodernizují hygienická zařízení, zrekonstruují rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace a vymění rozvody a radiátory ústředního topení. Dále jsou v plánu stavební úpravy a výměna technologie ve výdejnách jídel. Hotovo by mělo být do konce letních prázdnin.

Oprava dvojdomku u Šarláku bude dražší o 50 tisíc

Písek - Radní města schválili na svém posledním jednání dodatek ke smlouvě se společností INTESTA CZ, která pracuje na stavebních úpravách dvojdomku u Šarlatského rybníku. Celková vysoutěžená cena se po započtení všech více a méně prací navýšila o padesát tisíc korun. Bylo nutné upravit rozsah prováděných prací podle skutečného stavu zakrytých konstrukcí, jejichž stav nebylo možné odhalit v rámci projektové přípravy. Celková cena je nyní 3 678 865 korun bez DPH.

Písek. Ilustrační foto.
Co se děje na Písecku aneb Krátké zprávy z okresu

Na retenční nádrže město žádá novou dotaci

Písecko - V rozpočtu na letošní rok počítá město Písek s vybudováním dvou retenčních nádrží v osadě Mlaka u Kluk. Na posledním jednání schválili zastupitelé v rámci rozpočtových změn navýšení osmimilionové částky na tuto akci o 4,5 milionu korun. Důvodem je předfinancování. Město totiž nezískalo původně zamýšlenou dotaci z Ministerstva zemědělství a bude nyní žádat o nový dotační titul z OPŽP, kde je nutné akci předfinancovat z vlastních zdrojů. Následně by mohlo měst získat cca 60 % způsobilých výdajů. "Vzhledem ke klimatickým podmínkám vybudování retenčních nádrží rozhodně patří mezi akce, které chceme dokončit," poznamenala starostka Písku Eva Vanžurová.

Lokalita, kde se mají nádrže stavět, spadá do katastru Kluk, nicméně dotčené pozemky na okraji Píseckých hor patří městu Písek. Vodní díla mají sloužit k zadržování vody v krajině a bojovat tak se suchem.

Město podpoří opravy kostela Povýšení sv. Kříže i měšťanského domu U bílého beránka

Písek - Zastupitelé města schvalovali na svém posledním jednání také tradiční materiál týkající se finanční podpory na obnovu kulturních památek v rámci

Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2020. Tentokrát půjdou peníze na dvě akce. První bude oprava a výměna narušených částí krovu včetně latí, výměna střešní krytiny a klempířských prvků na kostele Povýšení sv. Kříže. Celkové náklady jsou 750 tisíc korun, z čehož církev jako vlastník zaplatí 300 tisíc, město 75 tisíc a zbytek půjde ze státního příspěvku. Ve druhém případě jde o obnovu fasád průčelí a uličního boku měšťanského domu U bílého beránka na Drlíčově, kde jsou celkové náklady 313 tisíc korun. Město dá 31 tisíc, vlastník nemovitosti 125 tisíc a zbytek půjde ze státního příspěvku. "Pokud bychom neschválili určitý podíl města, vlastníci by nedostali ani podporu Ministerstva kultury," vysvětlila místostarostka Petra Trambová. Podle vedoucího odboru výstavby a územního plánování MÚ Písek Josefa Jambury projednávají ročně zhruba pět žádostí týkajících se obnovy památek.