Jarní čištění komunikací v Písku pokračuje

Písek – Městské služby Písek pokračují v jarním čištění komunikací. Ve čtvrtek 16. dubna jsou v plánu ulice U Obory, Purkyňova a Budějovická. V pátek 17. dubna přijdou na řadu ulice Čapkova, Husovo náměstí, Sovova, Preslova a Heritesova, v sobotu 18. dubna ulice Ševčíkova, Gregorova, Drlíčov, Bakaláře, Janáčkova, Píseckého, Šrámkova, Kocínova, Hradební a Putimská a v neděli 19. dubna ulice Chelčického, Soukenická, Alšovo náměstí, Jungmannova, Smetanova, Ningrova, Havlíčkovo náměstí, V Koutě, Heydukova, Nerudova, Velké náměstí, Karlova ulice a Kamenný most.

Lipovou alej nahradí alej buková

Mirovice - V prvním dubnovém týdnu bylo na pozemku před budovou mirovické školy vysázeno osm nových buků. Stromy v budoucnu nahradí letité lípy, jejichž vysoké koruny se musejí téměř každoročně ořezávat. "Buky jsou v našich zemích známými a hojně vysazovanými dřevinami. V parcích se vysazují především odrůdy odvozené od základního buku lesního, které mají zajímavé vlastnosti a atraktivní vzhled," uvedla radní města Marie Hrdinová s tím, že na pozemek před školou odborníci vybrali nízký typ stromů s převislou korunou. Protože mladé stromky jsou poměrně křehké, bylo nutné je po výsadbě pečlivě ukotvit.

V noci nepoteče v některých ulicích voda

Písek - V noci z pondělí 27. dubna (od 23 hodin) na úterý 28. dubna (do 4 hodin ráno) nepoteče v některých ulicích Písku voda. Důvodem je nezbytná výměna vodovodních armatur v rámci instalace horkovodu. Omezení se týká ulic Komenského, Gregorova, Podskalí, Píseckého a Kocínova. "Vzhledem k časovému rozvrhu odstávky nebude zajištěno náhradní zásobování vodou cisternami," uvádí společnost ČEVAK, provozovatel vodohospodářské infrastruktury města Písek.

Epidemiologická sestra Eva Lošáková s kolegyněmi před píseckým odběrovým místem.
Současná situace je pro nás všechny nová, učíme se každým dnem

Mirovičtí budují cestu ke kapli sv. Michaela

Mirovice - V prvních dubnových dnech byla upravena část cesty lesem ke kapli sv. Michaela. Kaple se nachází nad prvním, největším, vytěženým lomem na Slomínku, vlevo od staré cesty na Sochovice. Cestu lemují nově vysázené stromy (např. habr obecný), nechybí ani prostor pro lavičky. "Původní les byl kvůli napadení kůrovcem vytěžen a prostor bude nově zalesněn," vysvětlila radní města Marie Hrdinová. Doplnila, že uvedenou lokalitu město postupně upravuje do formy geoparku tak, aby jej mohli zájemci o kontakt s přírodou využívat v rámci cest okolím Mirovic. Zděná omítnutá výklenková kaple sv. Michaela se žlutobílými římsičkami má obdélníkový půdorys. Výklenek, vhodný pro umístění obrazu, situovaný směrem severozápadním (směřující na město) má šířku jeden metr, výšku necelé dva metry a hloubku třicet centimetrů. "Stříška této stavby je pokryta prejzy. V současné době se ve výklenku kaple žádný zachovalý obraz nenachází. Kaple zasvěcené sv. Michaelovi byly stavěny na návrších v blízkosti měst jako symbol ochrany města. O době zbudování mirovické kaple se nepodařilo získat bližší informace. Snad se v tomto roce dočká alespoň nového obrazu," dodala Marie Hrdinová.

Ilustrační foto.
Kdo se narodil v písecké porodnici?

Písek rozdělil přes pět tisíc roušek

Písek – Město v březnu rozdělilo celkem 5200 roušek, které získalo darem nebo nechalo ušít z nanotextilie, kterou si v předstihu zajistilo. Roušky byly poskytnuty zejména zdravotníkům, pečovatelům a dalším lidem, u nichž je vysoké riziko možného přenosu nákazy. V dubnu pokračuje distribuce roušek i dalších ochranných prostředků. „Zaměřili jsme se nyní na menší provozovny, zejména obchody s potravinami a drogerií. Před Velikonocemi jsme každé z 25 provozoven dodali roušky – stovku jednorázových, deset z nanotextilie a dvě látkové, dále patnáct litrů koncentrované dezinfekcea 15 párů jednorázových rukavic,“ uvedla místostarostka Petra Trambová. Plošnou distribuci ochranných prostředků město nechystá. „Není v silách třicetitisícového města obstarat takový počet roušek, dezinfekcí a rukavic, abychom mohli dostatečně vybavit všechny občany,“ podotkla starostka Eva Vanžurová. Město chrání své obyvatele před nákazou tak, že zajišťuje ochranné prostředky pro výše zmíněné pracovníky, kteří jsou v nejčastějším kontaktu s lidmi.