Bohoslužba v Třebkově bude online

Třebkov u Předotic – Tradiční velikonoční bohoslužbu si v Třebkově nenechají překazit ani v nouzovém stavu. Nepůjde však o porušení žádného z nařízení, bohoslužba se uskuteční online. O sváteční slovo se postará Filip Štojdl, biskup plzeňské diecéze Církve československé husitské. Bohoslužba se uskuteční na Velký pátek od 17 hodin a dostupná bude přes internet. Bude možné ji sledovat přes facebook na https://www.facebook.com/husitskatelevize/ nebo bude záznam dostupný na https://www.ccsh-mirovice.cz/videa/.

Lidé darovali 4053 roušek

Písek – Neuvěřitelných 4053 roušek se podařilo shromáždit a následně rozdat během posledních tří týdnů v domácím hospicu Athelas, který v těchto dnech slouží jako sběrné místo doma šitých roušek v Písku. Roušky od dobrovolníků odtud míří do domovů seniorů, zdravotníkům, pečovatelkám a na další potřebná místa. Hospic bude roušky shromažďovat do čtvrtku 9. dubna. Nosit je můžete do takzvaného Rouškoboxu, který je u vstupu do budovy.

Dále bude fungovat druhé sběrné místo u domu hasičů v Sedláčkově ulici.

Propadlé lístky platí dál

Písek – Rybářské a lovecké lístky, u nichž skončila platnost po 1. březnu, zůstávají vzhledem k nouzovému stavu dál v platnosti a jejich majitelé mohou dál lovit i s neplatným lístkem. Informoval o tom písecký městský úřad. Opatření platí po dobu nouzového stavu.

Zápisy do školek budou bez dětí

Písek - Zápisy do mateřských škol zřizovaných městem Písek se budou konat v původně plánovaném termínu 6. a 7. května, ale bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců. Rozhodlo o tom ministerstvo školství v návaznosti na mimořádná opatření vlády. "Přihlášku bude možné doručit do datové schránky školy, e-mailem s uznávaným elektronickým popisem, poštou, případně osobně do schránky mateřské školy," upřesňuje Andrea Klimešová z odboru školství a kultury MÚ Písek.

Podrobné informace najdete na internetových stránkách ministerstva školství www.msmt.cz. Informace o zápisu do konkrétních píseckých mateřských škol sledujte na internetových stránkách příslušných mateřských škol.