Miroslav Krejča, zastupitel města Písku a bývalý senátor: "Právě proběhlé volby byly po řadě let první, které mě tak trochu nechaly v klidu, protože jsem  na ně pohlížel s určitým odstupem a spíše se soustředil na jejich určité charakteristické rysy. Prvním z nich byl jeden již trochu setrvalejší jev, a to ten, že u větších stran se do volebních programů dostávají    v řadě případů spíše celostátní témata, než ta skutečně regionální.

Realita po volbách pak ale bývá poněkud jiná, protože se (někde a někdy více, jindy méně) projevuje opačná snaha, kterou je zatahování do regionální politiky komunálních témat      a prosazování tak lokálních zájmů. Dalším rysem bylo pak to, že na kandidátkách figurovalo relativně málo známějších jmen politických matadorů (a když už tam byli, tak někteří i trochu opelichanějš či profláklejší). Drtivou většinu (alespoň v rámci Jihočeského kraje) pak tvořila zcela nová neznámá jména a to je pak opravdu obtížné se pro nějakou z kandidátek rozhodnout. Tím spíše, že před volbami všichni slibují všechno všem většinou.

O tom jak je obtížné rozlišit co je skutečně levice, střed či pravice nemluvě. Bohužel je ale už i určitou tradicí, že před jakýmikoli volbami, vyjma těch komunálních a prezidentských, nelze mluvit o rovné soutěži politických stran a hnutí. Prostor v médiích hlavně těch veřejnoprávních dostávají pouze zástupci několika nějak vybraných  stran či hnutí. Ostatní ,kteří si to nedokáží nějak zařídit mají prostě smůlu. Možná jsou toto právě ony hlavní důvody, proč tak málo občanů chodí k volbám. Ostatně i já se chvíli zabýval myšlenkou k nim poprvé v životě nejít - nemohl jsem najít žádnou větší množinu jmen na nějaké konkrétní kandidátce, které bych mohl důvěřovat - bez ohledu na shodu či rozpor v názorech na některá témata. Důležitější je důvěra v člověka jako takového, nikoli shoda či neshoda v některých názorech. Našel jsem pak ale jednu kandidátku, na kterou jsem vsadil - bohužel ale neuspěla. Jako Písečáka mě pak ale také dost zarazilo, jak málo právě Písečáků na kandidátkách figurovalo. Je dobře, že se narušila hegemonie končících krajských "vlád" a že budou poněkud pestřejší. Z vedení krajů se v rámci Asociace krajů totiž stalo další z určitých mocenských center a není dobré když vše převažuje pouze na jednu stranu politického spektra. A co se týče jihočeské krajské koalice? Aritmetika počtu mandátů je celkem jasná. Plácnou si ČSSD a ANO a k tomu přiberou buď komunisty nebo lidovce. Ostatně vytvořit jakoukoli koalici není problém. Naše touha po moci, jak ostatně popsal Ladislav Mňačko ve svém nepřekonatelném díle Jak chutná moc, překoná hravě jakýkoli rozpor v politických programech."

Stanislav Kázecký, bývalý radní a  zastupitel města Milevska: "Domnívám se, že koalici by měly především vytvořit strany v popředí, tedy ČSSD, ANO 2011 a některá z dalších stran. Myslím, že takto to skutečně dopadne. Výsledky voleb mě v jižních Čechách nepřekvapily, ale celorepublikově mě překvapilo poměrně značné vítězství hnutí ANO 2011. V jižních Čechách jsem, musím říci, očekával, že by vítězství ČSSD mohlo být větší.

Eva Veselá, bývalá místostarostka města Písku: "Výsledky krajských voleb odpovídají obecnému povědomí a systemu, jak je stávající legislativou nastaven. Osobně by se mi líbilo, kdyby ze zákona členy krajského zastupitelstva byl vždy jeden zástupce za obec(starosta) a z toho jeden za příslušný okres v radě kraje. Nemusely by být volby a každá obec by měla svého zástupce pro krajské záležitosti. Takto ani lidé nevědí, co vlastně krajští politici dělají a s jakým efektem, či kolik peněz to stojí.

V současné době vidím více možností na sestavení koalice, ale bude záležet na schopnosti vyjednávat a stanovit si, dohodnout a dodržet priority. Lidé předpokládají koalici prvních tří. Vidím však i za zvláštních okolnostíI početnou koalici ANO, ODS, Jihočeši, KDu-ČSL, Starostové. Možné jsou i jiné variant. Ale nechme se překvapit, zda přijde velká změna."