Ve Vráži chtějí rekonstruovat vodárnu

Ve Vráži plánují v letošním roce zrekonstruovat vodárnu, veřejné osvětlení  a dokončit rekonstrukci chodníků. Na rekonstrukci veřejného osvětlení ve Staré Vráži v části Na Kanále už mají podanou žádost o krajskou  dotaci z Programu obnovy venkova. Celkovou cenu předpokládají kolem 442 tisíc korun. „Rádi bychom se pustili i do rekonstrukce osvětlení v Nové Vráži směrem k nádraží, kde si budeme dělat svépomocí zemní práce. Na dodání technologií, lampových stožárů, osvětlovacích těles a kabelů si najmeme odbornou firmu," vysvětil starosta Vladimír Huptych.

Na třetí etapu rekonstrukce chodníků zažádali podle jeho slov o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Celkové náklady předpokládají kolem 1,46 milionu korun. O dotaci z Ministerstva zemědělství požádali na rekonstrukci úpravny vody ve Staré Vráži. U ní odhadují celkové náklady kolem 1,2 milionu korun. Podle starosty chtějí rekonstrukci provést tak, aby nebyla ohrožena dodávka pitné vody.

V Ostrovci posílí vodovod o jeden vrt

Problémům se zásobováním pitnou vodou chtějí letos v Ostrovci, kde žije trvale kolem 370 obyvatel, předejít připojením nového vrtu. „Máme dva funkční vrty a k těm bychom chtěli připojit letos jeden nový. Vloni jsme se věnovali přípravám a letos bychom to chtěli zrealizovat. Už jsme požádali o dotace z Jihočeského kraje," uvedl starosta Dušan Ország. Celkové náklady předpokládají kolem 320 tisíc korun.  

V loňském mimořádně tropickém létě museli dovážet vodu do vodojemu z Písku.  „V červnu jsme museli dovážet 88 kubíků, v červenci 64 kubíků a v srpnu 120 kubíků. To se dříve nikdy nestalo. V minulosti jsme dováželi maximálně jednu až dvě cisterny vody, ale vloni jsme jednu neděli dováželi vodu cisternou pětkrát," vysvětlil Dušan Ország. Přes sezonu mívají podle něj vždy větší spotřebu vody i kvůli chalupářům. Kromě zalévání zahrad není výjimkou ani napouštění bazénů.  Napojení nového vrtu do vodovodu by mělo problémům s nedostatkem vody zabránit.