Písemná reakce na otevřený dopis ODS a hnutí ANO 2011 s výzvou k odstoupení radního Miroslava Doubka z funkce na sebe nenechala dlouho čekat. Miroslav Doubek ji napsal v noci po zasedání zastupitelů, tedy několik hodin po tom, co ho převzal.

V ní vyzval autory dopisu, kterých je pět, aby sdělili konkrétní pochybení a nedostatky, kterých se měl coby radní zodpovědný za infrastrukturu a dopravu dopustit. 
    

Jak otevřený dopis, tak i reakce na něj budou uveřejněny v srpnovém vydání městského zpravodaje. Redakční rada radničních novin řešila složitý úkol – zda publikovat v témže vydání i příspěvek Miroslava Doubka. Když jí přišel, bylo totiž už po uzávěrce. 
Nakonec mu vyšla vstříc. Podle starosty Ivana Radosty, který spolu s místostarostou Martinem Třeštíkem, ředitelem domu kultury Vítem Kratochvílem a odborníkem v informačních technologiích Michalem Fröhrem tvoří redakční radu, to konzultovali dva dny. Jedním z důvodů pro uveřejnění odpovědi bylo to, že zpravodaj je měsíčník. „Já doufám, že je to výjimečná událost," konstatoval člen redakční rady Ivan Radosta. 
    

¨Vít Kratochvíl se neobává možného precedensu. „Nebojím se toho. Uzávěrka je předem jasně stanovená. U pana Doubka to byl trochu jiný případ, protože v řádném termínu odeslal svůj příspěvek Svobodných a ihned po zastupitelstvu, kde převzal otevřený dopis, nás požádal, zda by nebylo možné jen vyměnit text," uvedl Vít Kratochvíl. Dodal, že mu vyhověli, situaci považovali za výjimečnou. Ovšem nový příspěvek radního, který má Písecký deník k dispozici, je více než dvakrát delší než požadovaných maximálních tisíc znaků. K tomu Vít Kratochvíl řekl: „Mám pocit, že to tak není."

Miroslav Doubek odkazoval na zákon s tím, že má na odpověď právo. „Je právo reagovat v témže rozsahu, jako je příspěvek," řekl Miroslav Doubek, kterému přijde přirozené, aby jeho reakce vyšla ve stejném čísle. 
  

Otevřený dopis ODS a ANO 2011 přišel na adresu městského zpravodaje v den uzávěrky. Kdyby podle Ivana Radosty nedostal Miroslav Doubek následující den na zasedání zastupitelů otevřený dopis, on by mu o něm neříkal. Podle Ivana Radosty je redakční rada profesionální, na druhou stranu ho osobně mrzelo, že nemohl Miroslavu Doubkovi říci, co se na něj chystá. V srpnu by tak vyšel pouze otevřený dopis. Ten zastupitel Zdeněk Herout, lídr ODS v Milevsku, označil za jejich názor.

Starosta je z nastoleného trendu zpravodaje v šoku. „To, co se tady teď odehrává, je normální prasárna. Několik lidí je nadšených. Já odmítám, aby městský zpravodaj měl takovéto parametry. Nevím, co bude dál. Vím ale jednu věc, dostali jsme se do situace, která tady nikdy nebyla," komentoval Ivan Radosta.

Doposud byl totiž zpravodaj vlastně nepolitický. Výjimku tvořilo období před volbami, kdy každé uskupení dostává prostor čtvrt strany, a v minulosti byla součástí zpravodaje anketa se zastupiteli. Vše se změnilo v červnu, kdy vyšel příspěvek zastupitele za ANO 2011 Tibora Kaleji. Radní města poté rozhodli upravit statut zpravodaje. Každé uskupení, které má svého zástupce v zastupitelstvu, má možnost v každém vydání uveřejnit svůj příspěvek v maximálním rozsahu tisíce znaků bez mezer.

Podle tiskového zákona má zastupitel právo uveřejnit svůj názor ve zpravodaji.

Otevřený dopis

Na středečním mimořádném zasedání milevských zastupitelů předal Zdeněk Hobzek (ODS) otevřený dopis ODS a hnutí ANO 2011 radnímu Miroslavu Doubkovi (Svobodní). V něm ho vyzývají, aby rezignoval na post radního města. Důvodem mají být například pochybení při přípravě a realizaci rekonstrukce Jeřábkovy ulice. Miroslav Doubek obsah dopisu odmítl a ohradil se proti němu. Považuje ho mimo jiné za „očerňující svinstvo a pomstu". Pod dopisem jsou podepsáni za ODS Zdeněk Herout, Zdeněk Hobzek a Jaroslav Peták a za ANO 2011 Václav Málek a František Šika.