Jednání se zúčastnili zástupci členských souborů, kteří projednali činnost, hospodaření, prezentační a osvětové aktivity, podporu členských i spolupracujících folklorních festivalů a slavností, podporu krojového vybavení, spolupráci s partnery a další okruhy.

Přítomní hovořili také o rozvoji přeshraniční spolupráce, kdy zkušenosti JFoS s projekty EU v oblasti lidových tradic trvají už do roku 2006. Na členské schůzi se proto diskutoval připravovaný nový projekt, na němž Jihočeské folklorní sdružení spolupracuje s Jihočeským Krajem, Krajem Vysočina, Muzeem Vysočiny Třebíč, Dolním i Horním Rakouskem.

Účastníci jednali i o přípravách vlastních akcí Jihočeského folklorního sdružení a to XV. ročníku krajské pěvecké soutěže dětských zpěváků lidových písní Jihočeský zpěváček 2018, Festivalu 2018 - 22. Setkání dětských jihočeských folklorních souborů.
 
Milan Škoch, předseda Jihočeského folklorního sdružení