V obci a připojených osadách žije přes 1200 obyvatel, z nichž naprostá většina alespoň několikrát do roka využívá služeb místní pobočky České pošty (ČP). „Služby poštovního úřadu využívám, i když některé platby řeším elektronicky. Nedovedu si představit, že Česká pošta tady pobočku zruší a budu muset jezdit například do Písku," myslí si Václav Žlábek, který bydlí v osadě Borečnice.

Může se to stát, protože státní podnik ČP chce z Čížové a dalších míst odejít. Přesvědčuje obec, aby provozovala pobočku formou projektu Pošta Partner. Podle tohoto projektu by obce převzaly od pošty povinnost zajišťovat zásilky, peněžní a bankovní služby a prodej cenin a zboží, což je hlavní činnost ČP.

Obec Čížová dostala tuto nabídku již v polovině loňského prosince. Česká pošta předložila návrh, který byl pro obec zcela nevýhodný. „Požadovala, abychom zajistili otevírací dobu šest hodin denně zaměstnancem obce a ve vlastních prostorách," uvedl starosta Čížové Tomáš Korejs. Pro obec by to znamenalo přijmout dalšího pracovníka na plný úvazek a zajistit jeho zastupování v době dovolené a nemoci. Musela by platit prostory, ve kterých by službu provozovala, a to včetně energií.

V písemném návrhu, který má redakce k dispozici, je, že by obec pro smluvní partnery pošty zajišťovala dokonce i úvěry a penzijní spoření. A to vše za náhradu měsíční fixní částkou 11 990 korun a měsíčním motivačním příplatkem za počet transakcí odhadovaný poštou na 2350 korun. „Provoz poštovních služeb by bylo nutné dotovat z rozpočtu obce," zlobí se Tomáš Korejs. 

Podle názoru starosty a dalších čížovských zastupitelů tato platba nepokryje ani polovinu nákladů na zaměstnance, sociální a zdravotní pojištění, nájem nebo údržbu prostor, energie, telefon a další náklady spojené s provozovnou. „Jak ukazují předchozí údaje, pro poštu by to bylo výhodné, pro obec silně ztrátové. Proč by Čížová měla doplácet na služby, které dle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách je povinen zajistit držitel poštovní licence, tedy státní podnik Česká pošta," ptá se starosta Tomáš Korejs.

Starostův názor podpořil také obyvatel Borečnice Václav Žlábek: „Pokud se státní podnik chce zbavit služeb, měl by stát na to obci také poslat peníze."

Při jednání bylo představitelům Čížové dokonce sděleno, že pokud si poštovní služby v Čížové nikdo nepřevezme, může být pošta přesunuta do sousední obce. Starosta Korejs v tomto postupu tak trochu vidí vydírání. Vláda ČR jasně rozhodla, že musí být zachováno 3200 poboček s možností provozování třetí osobou a Česká pošta nyní nutí zejména obce, aby si 2500 poboček provozovaly samy, a to většinou bez ohledu na místní podmínky. „Neodsuzuji projekt Pošta Partner, jistě se najdou obce nebo i části měst, kde bude tento projekt výhodný pro obě strany. Každá obec má zájem o zachování pobočky pošty pro své občany, ale neměla by službu, kterou je povinna ze zákona zajišťovat Česká pošta, hradit ze svého rozpočtu, a to ani částečně," zlobí se Tomáš Korejs.

Jeho postup má plnou podporu ostatních členů zastupitelstva. Podle jejich názoru není přeci možné, aby si státní podnik Česká pošta nechal lukrativní pobočky ve velkých městech a ty méně lukrativní aby hodil na bedra územně samosprávným celkům. „Pokud pošta nabídne přijatelné podmínky a bude s námi skutečně jednat jako s partnerem, jak plyne z názvu projektu, nevylučuji vůbec možnost spolupráce," uzavřel starosta Čížové.

Redakce oslovila manažerku České pošty, která konkrétně v Čížové jednala o projektu Pošta Partner. Ani na opakovanou výzvu o vyjádření však nereagovala. Mluvčí České pošty Matyáš Vitík již dříve uvedl: „ Z pohledu obyvatel je jednou z největších výhod projektu pružnost otevírací doby. Letos chceme převést do projektu Pošta Partner 200 poboček."

Podle posledních informací se situací kolem rušení poboček České pošty zabývá také Svaz měst a obcí České republiky společně s Ministerstvem vnitra, které je zřizovatelem České pošty.  

Rozhodnutí
Zastupitelstvo obce Čížová:
Vzhledem k velikosti obce trvá na zachování pobočky České pošty ve stávajícím stavu.
Nesouhlasí s realizací projektu Pošta Partner v Čížové.