Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí obce i připojených osad je zaplněn tak, že  některé víkendy, lidé nevědí, kam jít dříve. Častými  účastníky zejména kulturních programů ve Špejcharu jsou i návštěvníci z nedalekého Písku.

„Velmi si cením toho, že v naší obci jsou lidé, kteří jsou schopni a ochotni  zorganizovat různé akce pro své spoluobčany. Jen u některých programů je pořadatelem obec, většinou jsou  to  organizace a spolky  nebo skupiny občanů, kteří se dají dohromady na přípravu konkrétní akce. Obec se snaží podle možností rozpočtu tyto akce finančně podpořit," zdůraznil Tomáš Korejs, starosta Čížové.

Některé  programy se již stávají tradicí. Patří k nim stavění máje, procesí ke kapličce Panny Marie Lurdské v Borečnici, dále  to jsou návesní slavnost ve Zlivích, koncerty   v kostele sv. Jakuba, pouťové posezení s hudbou Na Knížecí v Čížové, taneček na rynku       v Bošovicích nebo letos již 9. ročník  soutěže o nejkrásnější posvícenskou hnětýnku. Letos poprvé  zlivičtí dobrovolní hasiči chystají  prakiádu.

Čížová se letos opět připojí k cykloakci místní akční skupiny Brána Písecka. 19. července  je v kalendáři  Jihočeskou krajinou za šunkovou vidinou, tentokrát seznámení se Sedláčkovou stezkou.

„Platí o všech spolcích v obci, že se nijak  nevymezují vůči ostatním obyvatelům a jsou otevřené pro celou vesnici. Například v Borečnici oficiálně neexistuje žádný spolek, ale kulturně to tam žije na vysoké úrovni, protože tam velmi dobře funguje spolupráce mezi starousedlíky a chataři. Vůbec nepoznáte, kdo je starousedlíkem  a kdo se tam na chatu přistěhoval před dvěma lety. Podobně je tomu v ostatních připojených obcích i v samotné Čížové," doplnil Tomáš Korejs.

Do kulturního kalendáře se zapojují i mateřská a základní škola. Připravují například vynášení Morany nebo program ke Dni matek.