Pane starosto, co se vám v uplynulých letech povedlo?

V roce 2013 jsme koupili zámek. Byla to taková nutnost, protože hrozilo, že bude dále chátrat nebo tam vznikne nějaký nevhodný záměr. Objekt postupně opravujeme. V obci také poměrně rychle přibývá obyvatel. Proto dáváme hodně peněz i do základní školy. Od roku 2010 jsme tam investovali celkem už 37 milionů korun. Velmi to ovlivnila tavba tělocvičny za 24 milionů v roce 2019.

Jaké jsou nejbližší plány?

Letos děláme investiční akce za zhruba 40 milionů. Je to například revitalizace areálu Hikor ve středu obce, což je bývalé učňovské středisko Hikoru v Písku. Původní majitel pro tento areál nedokázal najít uplatnění. Ty průmyslové objekty byly velmi zchátralé. V současné době je dokončená demolice. Budujeme tam zázemí pro obec a v další části projektujeme seniorský dům s deseti byty. Velká akce je také budování infrastruktury v lokalitě Nad nádražím. Připravujeme ji pro osm stavebních parcel, které tu budeme prodávat zřejmě na podzim. Přibližně do měsíce budeme zahajovat výstavbu sběrného dvora ve Zlivicích.

Můžeme si přiblížit kulturní život v obci před covidem?

Kultura teď kvůli nákazové situaci neexistuje, neděláme ani vítání občánků. Ročně tu ale jinak máme až padesát akcí. Jako obec nejsme schopní je zvládnout sami, ale hlavní jsou tady spolky, které si akce organizují a my je podporujeme. Máme tu sérii akcí, kterým říkáme Návesní slavnosti, protože je děláme na návsích jednotlivých místních částí. Je to například taneček na rynku v Bošovicích nebo při posvícení akce na nádvoří zámku, kde máme šerm nebo divadélko pro děti.

Pokud k vám do obce přijedou turisté, co by měli určitě vidět?

Rozhodně vyhlídku na Čížovské hoře, po našem na Jakubu, kde je krásný rozhled na část našeho území. Je tam soubor sakrálních staveb a celé je to kulturní památka. Jižní svah vrchu Jakub je osázen sadem, je to takový čížovský Petřín. Určitě bych zmínil i zámek s pivovarem. Milovníky selských staveb bych pozval do Krašovic, které jsou vesnickou památkovou zónou. Celá náves je obestavěna objekty selského baroka. Na našem území máme přírodní rezervace Žlíbky, Hrby a Čertova hora. Zajímavostí jsou i Jezírka lásky.