Například v českokrumlovské nemocnici pracují celkem čtyři lékařky z ciziny. Jak zdůrazňuje ředitel Jindřich Florián, tři z nich, dvě Ukrajinky a jedna Ruska, splňují všechny zákonné podmínky a splnily jak aprobační, tak jazykové zkoušky. Jsou tedy na stejné úrovni vzdělání jako jejich čeští kolegové.

„Žádný primář si nedovolí zaměstnat lékaře, který by po medicínské stránce neměl srovnatelné znalosti s tuzemskými absolventy. Po medicínské stránce mají lékaři za zahraničí naprosto adekvátní vzdělání,“ zdůrazňuje Jindřich Florián.

Čtyři stovky Tolik zahraničních lékařů pracuje v českých špitálech, aniž by měli složené zkoušky z jazyka i odbornosti.

A platí to i o jediné lékařce z ciziny, která v českokrumlovské nemocnici pracuje takzvaně na výjimku. Znamená to, že má roční lhůtu na složení předepsaných zkoušek a do té doby smí pracovat pouze pod dozorem atestovaného lékaře.

To se ale podle ředitele nijak nepodepisuje na běžné organizaci práce. „Režim funguje stejně, jako když přijmeme čerstvého absolventa lékařské fakulty. I mladí čeští lékaři po dokončení školy musí pracovat pod dozorem zkušeného kolegy,“ vysvětluje.

„I kolegyně z Ruska, která má zatím výjimku, je medicínsky plně kvalifikovanou lékařkou. Jediné, co potřebuje zlepšit, jsou jazykové znalosti. Platí si hodiny češtiny a zlepšuje se před očima, není důvod si myslet, že si potřebné zkoušky brzy nedoplní,“ je ředitel nemocnice přesvědčen.

Není vyloučeno, že jihočeské nemocnice budou ze zahraničních zdrojů posilovat i armádu zdravotních sestřiček. Právě těch v kraji schází několik desítek a Jiho᠆český kraj zvažuje, že se poohlédne po nových sestrách například ve Vietnamu. „Myšlenka vychází z jednání na vysoké úrovni, při kterém nám byla učiněna nabídka využít absolventky vietnamské zdravotnické školy, na jejímž vzniku se dokonce podíleli Češi,“ přibližuje hejtmanka Ivana Stráská.

Podle ní se zatím pracuje na přípravě podmínek, za kterých by se dal nápad uskutečnit. „Předpokládáme, že bychom si sami mohli přímo ve škole vybrat vhodné uchazečky. Ty by měly kromě odborného vzdělání ještě ve Vietnamu absolvovat první část kurzu češtiny. Po jeho dokončení u nás by mohly v jihočeských nemocnicích, ale především v sociálních zařízeních, která trpí nedostatkem personálu, zastávat práci nižšího zdravotnického personálu,“ nastiňuje Ivana Stráská s tím, že ideální by bylo takové sestřičky získat na dobu pěti let.