„Nyní připravujeme podklady a měli bychom podepsat smlouvu o poskytnutí dotace. Původní termín jsme měli do začátku dubna, ale posunuli jsme ho do 30. června," informoval starosta obce Slavomír Harbáček.

Smetanova Lhota už požádala o stavební povolení, v současné době se připravuje výběrové řízení na zhotovitele stavby. „Pokud všechno půjde hladce, v podzimních měsících by se mělo začít a do září příštího roku by to mělo být vybudované a spuštěn zkušební provoz," pokračoval starosta.

Obec dělala i ankety mezi obyvateli, zda mají o čistírnu odpadních vod a kanalizaci zájem. „Drtivá většina obyvatel se vyjádřila pro," konstatoval Slavomír Harbáček.

Teď bude záležet, jak dopadne výběrové řízení a jaká se vysoutěží cena. Obec pak dostane v souvislosti s dotací podmínky, které zastupitelstvo buď odsouhlasí, nebo ne. „Přinejhorším budeme mít vypracovaný projekt, stavební povolení a budeme shánět peníze jinde," shrnul starosta s tím, že dotaci má obec sice přislíbenou, ale zatím to není stoprocentní.