„Vzhledem k tomu, že končí platnost ochranné známky Cipískoviště, dědicové autorského práva rozporují její další používání a město nechce jít do právního sporu, je navrženo přihlásit novou ochrannou známku Pískoviště,“ vysvětlila starostka Eva Vanžurová.

Radní s tímto názvem včetně loga souhlasili. Důvodem byla i skutečnost, že nový název připomíná město Písek, sochy z písku i písek, se kterým si děti hrají. K názvu měla příležitost se vyjádřit veřejnost a především žáci ZŠ. „Název Pískoviště získal jejich podporu,“ připomněla Jana Bauerová, vedoucí oddělení kultury MÚ Písek.