Obec totiž přijala žádost o odprodej obecních pozemků určených pro průmysl.

Navrhovaná cena byla osmdesát korun za metr čtvereční. To se starostovi Čimelic Vladimíru Pánkovi nezdá jako odpovídající částka. „Od soukromníka určitě pozemek za osmdesát korun nekoupíte. Pravdou je, že jsme dlouhou dobu nic neprodávali, a tak je podle mě rozumné nechat si obecní pozemky ohodnotit," zmínil.

Zastupitelé tedy pověřili starostu, aby nechal zpracovat odborný posudek na ocenění pozemků v katastru Čimelic a Krsic, který by určoval rozpětí ceny pozemku obvyklé v dané lokalitě vzhledem ke druhu pozemku či účelu využití.

Kromě toho se bude obec v budoucnu přiklánět spíše ke směně pozemků v intravilánu Čimelic a Krsic než k jejich prodeji. I na tom se většina zastupitelů shodla. „Prodej v intravilánu by se měl týkat pouze malých, pro obec bezvýznamných pozemků a stavebních parcel," doplnil starosta Vladimír Pánek.

Prodej pozemku, na který obec obdržela žádost, se bude projednávat na některém z příštích čimelických zastupitelstev.