„Domluvili jsme se, že bychom měli vyhlášku doplnit," konstatoval na čtvrtečním jednání, kde zastupitelé dodatek schválili, starosta obce Vladimír Pánek.

V Čimelicích vznikla situace, kdy několik občanů, kteří  tu mají trvalé bydliště, zároveň vlastní nemovitost, kde není nikdo trvale hlášen, tudíž spadá do rekreačních objektů. Tam nemusí nikdo vytvářet odpad, ale podle nové vyhlášky musí za nemovitost poplatek za odpad platit.
„Pokud má majitel trvalé bydliště mimo Čimelice, je pochopitelné, že by nám měl za rekreační objekt, ať už ho užívá jakkoli často, zaplatit," uvedl starosta. U místních je to však něco jiného. Někteří mají trvalý pobyt jinde, než je jejich nemovitost.

Jednou z možností, jak vyhlášku obejít, by bylo přehlásit si trvalý pobyt na zmíněnou nemovitost. „Nutili bychom vlastně lidi, aby měl například každý z manželů trvalý pobyt jinde, a to nemluvím o starostech spojených s výměnou dokladů a podobně," objasnil Vladimír Pánek důvody, proč chce obec doplnit vyhlášku. Posoudil ji i odbor dozoru a kontroly veřejné správy.

Původní obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za odpady schválili čimeličtí zastupitelé na svém jednání, které se konalo 13. prosince loňského roku.