„Loni jsme museli zvyšovat z pětašedesáti na sedmdesát dětí a letos nám to zase nestačí, už máme přihlášených osmdesát dětí," konstatuje starosta Vladimír Pánek.

Navíc musí obec počítat s nějakou rezervou. „Bylo by lepší navýšit kapacitu aspoň na pětaosmdesát míst, kdyby se například během roku někdo přistěhoval nebo pro děti, které dostanou odklad do školy," doplnil starosta.

Kapacita závisí na rozloze budovy, počtu toalet, umyvadel a podobně.

V Čimelicích už pracují na přesunu keramické dílny, která byla v budově mateřinky, do jiných prostor, takže volného místa bude pravděpodobně dostatek.

Mirotičtí řešili nedostatečnou kapacitu ve školce před třemi lety. „Požádali jsme kraj o navýšení kapacity a přidali jsme jednu třídu. Problém to nebyl, protože školka byla postavena někdy v 70. letech, kdy bylo dětí hodně, a tak se počítalo se třemi třídami. Pak zase dětí ubylo, tak se do jedné ze tříd dala družina," vysvětlil starosta Mirotic Milan Brunclík. V současné době fungují opět tři třídy a kapacita je osmdesát dětí, což zatím městu stačí.

V Mirovicích kapacitu mateřské školy řešit nemusí, je dostačující. „Máme dvě budovy a využíváme pouze jednu, kde je teď asi šedesát dětí. Můžeme umístit i dvojnásobek, kdybychom chtěli naplnit obě budovy," zmínil starosta Mirovic Zdeněk Bárta.

Dostatečná kapacita má ovšem i své stinné stránky. „Potřebovali bychom školku zateplit, ale bohužel nemůžeme žádat o dotaci související s navýšením kapacity, když to nepotřebujeme," doplnil starosta.

Například v Milevsku plánují otevřít novou třídu v Mateřské škole Kytička. Ve městě mají čtyři mateřinky.

Jak to vypadá v Písku?

Kapacita ve 13 mateřských školách zřizovaných městem Písek je 1112 míst. Před prázdninami by se mělo uvolnit celkem 389 míst, tolik je ve školkách předškoláků. Město v nejbližší době nepočítá s dalším navyšováním kapacit těchto zařízení.