Čimeličtí zastupitelé schválili kupní smlouvu, ve které jim společnost E.ON Distribuce nabízí cenu přes 14,92 milionu korun za plynárenské zařízení a dalších 25,5 tisíc korun za vyhotovení znaleckého posudku na tento majetek. „Posudek jsme si nechali vyhotovit od znalce, který dříve pracoval pro E.ON, takže zná celou problematiku,“ uvedl starosta Vladimír Pánek. Na rozdíl od jiných obcí, kde měli jiného odhadce, totiž jejich předložený posudek E.ON přijal bez krácení částky. Vybudování plynovodu tu stálo před 13 lety přes 14 milionů korun, se kterými obci pomohla dotace získaná prostřednictvím Dobrovolného svazku obcí severního Písecka. Udržitelnost projektu byla deset let. Podle Vladimíra Pánka splácela obec stejnou dobu pořizovací náklady. Bylo to přes milion korun ročně.

Další milion korun obec investovala před lety do vybudování nové plynofikacev rámci zasíťování stavebních parcel.

O co se jedná

Díky Dobrovolnému svazku obcí severního Písecka získaly jeho některé členské obce před více než deseti lety dotace na plynovod. Po deseti letech zařízení prodávají.