„Nejlepší nabídku na zhotovení elektroinstalace dala firma Smola Milan elektro-montáže za cenu 121 273 korun bez DPH," informoval starosta Čimelic Vladimír Pánek a zastupitelé nabídku jednomyslně odhlasovali.

Nejlepší nabídka na zhotovení topení v moštárně přišla od firmy Miloslav Souhrada instalatérství/topenářství za cenu 161 070 korun. Schválení zastupitelů bylo i zde jednohlasné.

Obec obdržela celkem čtyři nabídky na zhotovení elektroinstalace a stejný počet nabídek na topení.

Kromě toho je nyní třeba zpracovat dílčí tendrové dokumentace  na vytápění, elektroinstalace, ZTI, tedy zdravotechniku, připojení plynu, bourání, přestavbu a podobně, na venkovní zemní práce, plynové a kanalizační přípojky, elektrické přípojky a chodníky.  Zpracování dokumentace přijde obec asi na deset až patnáct tisíc korun.

Čimeličtí odkoupili objekt bývalé moštárny od Českého zahrádkářského svazu Čimelice za 420 tisíc korun. Prostory se nyní snaží předělat pro účely keramického kroužku, který sem přestěhují z mateřské školy.