Zároveň skončil i jako člen zastupitelstva, kde působil třetí volební období. Co ho k tak vážnému rozhodnutí přivedlo, Píseckému deníku nechtěl sdělit a z jednání zastupitelů se omluvil. V zastupitelstvu za něj zaujal místo náhradník z kandidátní listiny David Geschvandtner.

Starosta Vladimír Bouček přednesl rezignaci za nepřítomného Vladimíra Králíčka s tím, že se na jeho rozhodnutí zásadně podílely výsledky anonymních dotazníků, kde měli lidé odpovídat na téma likvidace biologických odpadů. Někteří dotazníky zneužili k agresivnímu útoku na okolí. „S Vladimírem Králíčkem jsme se rozešli v dobrém. Vážím si jeho dosavadní práce pro obec," dodal Vladimír Bouček.

Nevylučuje ani další spolupráci na rozjednaných projektech. „Byl jsem za ním a je nám ochotný pomoci s přípravou kompostárny, protože absolvoval ohledně ní i školení a byla by škoda nevyužít jeho informací," potvrdil zastupitel Tomáš Vala. Dodal, že je škoda, že rezignoval. „Jen chci připomenout, aby nevznikly nějaké fámy, že ty hrubé slovní útoky v dotaznících nebyly určené nikomu osobně. Vždy se najde někdo, kdo si anonymně vylije zlost," uzavřel Tomáš Vala.

Vybrat nového neuvolněného místostarostu nebylo podle starosty Vladimíra Boučka vůbec snadné. Zavázat se k ještě větší zodpovědnosti a počítat s časem navíc pro obec nakonec svolil jen jeden kandidát. „Nabídku jsem přijal, protože chci, aby obec pokračovala dál v rozpracovaných projektech. Bylo by škoda, aby nás brzdily nějaké problémy. Počítám také s tím, že se budu učit, co bude třeba," řekl Petr Gottfried.

Jako zastupitel obce vykonával ještě funkci předsedy finančního výboru. To by se s novou pozicí neslučovalo. Proto zastupitelé schválili jako předsedu finančního výboru nového zastupitele Davida Geschvandtnera. „Když byly volby, tak jsem s možností, že se stanu zastupitelem počítal, ale pak jsem to pustil z hlavy. Rezignace Vladimíra Králíčka mě překvapila," uvedl David Geschvandtner.

Ze situace vyplynulo, že je náhradník. Vzhledem k počtu hlasů, kteří mu lidé ve volbách dali, by byla podle něj hloupost odmítnout možnost zastupovat voliče v zastupitelstvu. „Před deseti dny jsem byl přitáhnut k vodě a dnes do ní vhozen. Seznamuji se s návrhy, které jsou už projednané. Musím se ještě seznámit s prací zvoleného zastupitele, která pro ostatní začala už v listopadu," dodal David Geschvandtner.

Zastupitel Vladimír Pánek připomněl fakt, že když Vladimír Králíček začínal na podzim ve funkci neuvolněného místostarosty, měl na starosti mnohem více záležitostí, než bude mít nový místostarosta.

Důvodem je to, že od letošního roku obec zaměstnává referenta Jiřího Bernase, který má ve své pracovní náplni právě řešení obecních záležitostí. Nový místostarosta bude mít podle něj především zastupující funkci, ale nejvíce práce zůstane na uvolněném starostovi a referentovi. Ten si mimo jiné po Vladimíru Králíčkovi vzal na starost hledání řešení, jak podle zákona naložit s bioodpadem.

Autor: Stanislava Koblihová