„Teď se tam ještě dozařizují nějaké drobnosti a v nejbližších dnech tady keramický kroužek zahájí provoz," uvedl starosta Čimelic Vladimír Pánek.

Nejedná se podle něj o školské zařízení, ale o keramickou dílnu, kterou budou využívat jak žáci mateřské a základní školy, tak i členové keramického kroužku.

„Nebojíme se, že by dílna byla nevyužívaná. Budou sem moci chodit jak děti, tak i dospělí," doplnil Vladimír Pánek.

Rekonstrukce bývalé moštárny na keramický kroužek začala v červnu letošního roku, skončila v říjnu. Původním záměrem bylo do budovy přestěhovat družinu, jenže prostory nesplňovaly hygienické normy.

Budovu bývalé moštárny koupila obec od Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Čimelice za 420 tisíc korun.