V Čimelicích připravují založení nové obecní společnosti s ručením omezeným. Jedná se o Technické služby.

Technické služby
Nová společnost má pomoci lépe rozlišit, co se dělá v režii obce a co pro její obyvatele za úplatu. Do budoucna by se mohla nabídka služeb rozšířit.

Hlavním cílem je podle starosty Vladimíra Pánka rozšíření služeb pro občany a také lepší zajištění péčeo obec. V současné době se o veřejná prostranství a majetek obce v Čimelicích a místní části Krsicích stará jeden zaměstnanec na plný úvazek, který pracuje jako traktorista, a jeden zaměstnanec na dohodu o provedení práce ho na traktoru podle potřeby střídá. Další tři pracovníky, a to se zdravotním omezením, má obec zprostředkované píseckým pracovištěm úřadu práce.

„Chceme, aby bylo jasně odlišeno, co se dělá v režii obce a co občanům za úplatu,“ vysvětlil Vladimír Pánek. Pracovníci obce například sečou veřejná prostranství a na požádání odváží starším lidem biologický odpad. Když budou mít lidé zájem také o další nadstandardní služby, mohly by je Technické služby zajišťovat za poplatek.

Pokud by byla ze strany obyvatel po službách větší poptávka, mohli by pak v nové společnosti najít práci i někteří řemeslníci.