Když například místní najdou odhozenou televizi nebo ledničku ve strouze u obce, tak co s nimi? „Nemáme povolení manipulovat s nebezpečným odpadem, ale nenecháme to tam přeci ležet, takže to dáme na sběrné místo. To je ohrazený prostor, kam se nikdo nedostane. Pak musíme počkat na sběrný den," vysvětluje starosta.

Sběrný den je dvakrát do roka vždy o víkendu při změně času.

Čimelice mají smlouvu s firmou, jež smí manipulovat s nebezpečným odpadem, která nebezpečný odpad vybere, dá do kontejneru, odveze a obec to zaplatí.

Sběrný dvůr musí splňovat parametry takového místa. „Jde například o rozčlenění nebezpečného odpadu podle skupin a zařazení, musíme mít povolení manipulovat s nebezpečným odpadem a tak dále," říká Vladimír Pánek.

To všechno by obec zvládla, ale po finanční stránce to bez dotací zřejmě nepůjde. „Čekáme na výzvu, kde bude šance uspět," dodal starosta.