„Jako nejlepší nabídku jsme vybrali nabídku firmy Strabag za cenu 336 769 korun bez DPH," uvedl starosta Čimelic Vladimír Pánek. Nabídky na zhotovení opravy chodníku přišly celkem tři.

Část oprav bude financovat dotace z Programu obnovy venkova, kterou obec získala. Původně Čimelice žádaly o dvě stě tisíc korun, ale nakonec dostaly od kraje jen sto deset tisíc korun. Zbytek musí financovat ze svého rozpočtu.

I tak se do rekonstrukce obec pustí. „Měli bychom do toho jít, když jsme dostali dotaci, pokud o ni nechceme přijít," řekl starosta na zastupitelstvu.

Ozval se i názor, že opravu by potřeboval také chodník na protější straně, ale ten, jak starosta vysvětlil, nepatří obci a tudíž na jeho rekonstrukci nemohou žádat o dotaci.