Nový dálkový vodárenský řad od Mirotic do Čimelic je podle informací Jihočeského vodárenského svazu (JVS) dlouhý přes osm kilometrů a jeho stavba včetně nového vodojemu stála 35,2 milionu korun. „Až skončí kolaudace nového hlavního vodovodního přívodu, budeme plánovat napojení Čimelic,“ uvedl starosta Čimelic Vladimír Pánek s tím, že by to mohlo být do několika týdnů. Zástupci společnosti Čevak, který je správcem zdejší vodovodní sítě, na veřejném jednání zastupitelů přítomné upozornili i na to, že může na začátku po napojení dojít v obecním potrubí pod tlakem římovské vody k uvolňování sedimentů. S kalnou vodou po napojení na dálkový vodovod například bojovali pracovníci společnosti Čevak neustálým odkalováním v nedalekých Miroticích. Tam se v současné době připravuje vybudování nového městského vodovodu.

S obměnou vodovodního řadu počítají podle Vladimíra Pánka také v Čimelicích. Celková částka za uskutečnění projektu se předpokládá 15 milionů korun, proto začnou postupně. První etapa by měla zkapacitnit vodovod v úseku okolo sportovní haly ke škole, odkud se vodovod větví na tři strany, a další úsek vede za bývalým Pramenem. V současné době se vyřizuje stavební povolení. Letos tu zatím problémy s nedostatkem vody naštěstí nezaznamenali.

Podle Vladimíra Pánka uvažují o tom, že by vodu z odstavených vrtů mohli mít jako rezervu při krizových situacích třeba pro rybáře nebo zahrádkáře.

RAKOVICE

Po Čimelicích se mohou na dálkový vodovod napojit také sousední Rakovice. Má to však jeden háček. Zatím tady nemají žádný vodovod. Na jeho stavbu jsou ale připravení. Cenu celého projektu předpokládají ve výši 8,5 milionu korun. „Odborná firma za nás zpracovává žádost o dotaci, kterou podá do konce srpna. Pokud uspějeme, pustíme se do stavby obecního vodovodu příští rok,“ uvedl starosta Rakovic Michal Počta.

V posledních letech se tady stává, že některým lidem ve studních nebo vrtech dojde voda a musí čekat, až jim doteče. Navíc se tu obávají, že by při plánované stavbě další části D4 mohla voda z některých studní zmizet.

Rakovicím se snaží JVS vyjít vstříc tím, že jim po vybudování vnitřních rozvodů v obci schválil nevratný příspěvek 1,05 milionu korun na napojení na dálkový vodovod. Podmínkou je, že se musí napojit 210 trvale žijících lidí. Rakovice jich mají celkem 226.