Ty předchozí, které byly asi čtyřicet let staré, dosloužily.

Jejich oprava by podle slov starosty Miroslava Maksy  mohla být jen dočasnou záležitostí a nemusela by se tak vyplatit. „Koupili  jsme tedy nové a poprvé jsme je využili na vítání občánků, které se uskutečnilo na začátku července," řekl starosta Miroslav Maksa.

Obec za pořízení nových varhan s příslušenstvím zaplatila přes 45 tisíc korun.   

V obřadní síni v Chyškách se konají svatby, vítání dětí nebo loučení žáků s místní školou.

Nákup varhan schválili zastupitelé  na červnovém zasedání.