Jednání se také zúčastnil za obec Chyšky Marek Hadrbolec, místostarosta obce. S hlavní zprávou seznámil přítomné Jaroslav Kubec, starosta hasičského okrsku Chyšky. Ve své zprávě vyzdvihl celkově práci hasičů, konstatoval, že minulý rok byl na spolkovou činnost hasičů opět náročný.
Jmenujme některé akce. Ve spolupráci s obcemi Chyšky a Vlksice se v dubnu opět uskutečnilo setkání Zasloužilých hasičů Chyšecka, kterého se účastnilo 45 členů, kteří jsou v hasičských sborech 40 a více let. V minulém roce oslavily tři hasičské sbory v okrsku své výročí - Nová Ves 90 let, Chyšky 125 let a Květuš 125 let. Všechna výročí byla velmi dobře připravena a všem organizátorům patří poděkování.

V září v rámci oslav 100 let vzniku Československa se konala pěkná oslava v Trocnově u Žižkova památníku. Při této příležitosti byly hejtmankou kraje Ivanou Stráskou a dalšími hosty uděleny na historické prapory pamětní stuhy. Z našeho okrsku je získali hasiči z Chyšek a Květuše. V květnu 2018 se na hasičském cvičišti v Květuši konala okrsková hasičská soutěž a v září se zde konalo jedno kolo pohárové soutěže mladých hasičů v požárním útoku O pohár starosty OSH Písek.

Rok 2018 byl opět náročný na výjezd jednotek JPO III Chyšky a Květuš. Hasiči vyjížděli k několika požárům například do Nové Vsi a Ratiboře. Mnoho výjezdů bylo k technickým zásahům, např. popadání stromů na komunikacích, další výjezdy při navážení vody do nádrží nebo při hasičských soutěžích.
Radost nám dělají i mladí hasiči z Chyšek a Květuše, kteří patří mezi nejlepší kolektivy v okrese Písek. O jejich práci na aktivu hovořili jejich vedoucí Jaroslav Kubec ml. a Josef Vachta.

Dobrá je i spolupráce s obcí Chyšky a Vlksice, protože hasiči vykonávají různorodou činnost a podílejí se na společenském životě v jednotlivých obcích. O této spolupráci a požadavcích sborů na rok 2019 hovořil i Marek Hadrbolec, místostarosta obce Chyšky.
Zprávy zástupců jednotlivých sborů konstatovaly, že hasiči se podílejí na zvelebování obcí, pořádají brigády a různé akce pro děti i dospělé.

Josef Vachta, starosta SDH Chyšky