„Budeme na ní připravovat záhony pro výsadbu a také nás čeká samotné sázení," popsal Jan Pich, kterého stejně jako starostu Miroslava Maksu potěšilo, kolik dobrovolníků se do práce zapojilo.

„Na první brigádě bylo přes padesát lidí, na druhé téměř padesát. Myslím si, že je to dost velký počet," podotkl Miroslav Maksa, podle kterého úpravy vzhledově obec povýší. „Jsme spokojeni nad míru. To potom práce odsípá," doplňuje jeho slova Jan Pich.

Dobrovolníci mají za sebou řadu úkolů. Odstranili plot u fary i zbourali zastávku, která si vysloužila přívlastek „nevzhledná".

Právě autobusová zastávka je věc, která starostu trápí. Obyvatelé si odhlasovali její zbourání. To posvětili i zastupitelé, kteří si ale dali podmínku. Řešit její adekvátní náhradu. „Někteří obyvatelé už upozornili na to, že se zastávka zbourala, ale žádná adekvátní náhrada není," zdůraznil starosta, který vestibul obecního úřadu jako náhradu nepovažuje.

Podle Jana Picha se třetí brigády zúčastní i architekti, kteří budou hledat řešení, kde zastávku umístit. „Musíme se na tom domluvit s obcí," konstatoval Jan Pich k zastávce a dodal, že její vybudování by bylo záležitostí obce. Naše Chyšecko by ji totiž zaplatit nedokázalo.


Prioritní je pro sdružení dokončit současný projekt. Ten musí být hotový letos. Takové jsou podmínky dotace. Další pak ty, že úpravy zajistí sami obyvatelé. Ti také rozhodli o tom, jak má „nová" náves vypadat. S nápadem na její vylepšení přišlo občanské sdružení Naše Chyšecko.