Chránění ptáci v čimelické mateřince.Děti měly možnost vidět malé i velké chráněné ptáky jako např. sovu pálenou, čížečka, orla skalního, papouška a jiné. Při jejich ukázce vyslechly zajímavosti z jejich života, výskytu, odchytu a chovu, jak ve volné přírodě, tak i v zajetí. Závěr ukázky patřil kouzelnickému představení, do kterého byly děti aktivně zapojeny. Představení děti obohatilo o další poznatky a domů si odnášely zajímavé zážitky z kouzlení a fotografování s papouškem a dravci.

Jitka Nosková