„To byla naše jediná podmínka, že bude dotace stoprocentní. Z takové částky by pro nás byl i desetiprocentní podíl neúnosný," konstatoval starosta obce Jaroslav Bečvář.

Obec žádala o peníze na revitalizaci už po povodni v roce 2002, ale tehdy záměr krachl na dotačních podmínkách, ve kterých bylo, že na řece nesmí být žádný výdělečný podnikatelský subjekt. „Jsou tam dvě malé vodní elektrárny," vysvětlil starosta. Až když se dotační podmínky změnily, mohla Heřmaň požádat znovu.

Revitalizace bude zahrnovat vyčištění řeky i břehů a vybudování nových cest okolo Blanice, kterými se odtud bude vyvážet bahno. Výběrové řízení už má obec hotové.

Projekt by měl do budoucna pomoct i Putimi, která už si s povodněmi užila své. „Zvětší se rozliv řeky a na Putim nepůjde takový proud," podotkl Jaroslav Bečvář. Heřmaň tolik postižená povodněmi nebývá, loni už navíc hodně pomohla nová kanalizace a čistírna odpadních vod.

S revitalizací by se mohlo začít už na jaře, i když nezáleží pouze na obci, ale také na chráněných živočiších. V Blanici žije například velevrub malířský, který se bude muset před revitalizací přemístit. „Záleží, co řeknou odborníci, kdy se může velevrub přemisťovat," řekl starosta.
Podle hydrobiologa z Biologického centra Akademie věd ČR Jiřího Peterky je mlžům v zásadě jedno, kdy se přestěhují. „Podzimní termín bychom volili kvůli rybám, abychom nezasahovali do období tření, ale mlže můžeme přemístit hned na jaře," uvedl Jiří Peterka z Hydrobiologického ústavu.

Velevrub malířský by se mohl na dobu revitalizace přestěhovat do obecního rybníka, kam teče voda z řeky, takže jsou zde téměř totožné podmínky. Podle Jiřího Peterky je právě tento druh nejdůležitější. Škeble říční, která tu také žije, chráněná není. „Blanice je obecně velmi bohatá na mlže. Stejně tak je na tom Lužnice, ale proč to tak je, nedokážu říct. Zřejmě jim vyhovuje množství živin, které ve vodě je," konstatoval hydrobiolog.

Obec by měla revitalizaci ještě prodiskutovat s rybáři, jelikož je to jejich revír. „Bohužel tady po rybách moc nezbylo. Máme tu vydry, které řeku dost pročistily," uvedl starosta Heřmaně.

Podle hydrobiologického ústavu tedy přemístění mlžů do obecního rybníku a následné revitalizaci nic nebrání. Revitalizace má trvat dva roky, letošní a příští.

V řece Blanici a jejím okolí žije několik chráněných druhů živočichů, a sice velevrub malířský, skokan zelený, kuňka ohnivá, kuňka obecná, krutihlav obecný, žluva hajní, jelec jesen, mník jednovousý a vlaštovka obecná. Dále tu rostou některé chráněné rostliny.