Robert Turinský upozornil na záměr Jihočeského kraje vyhlásit zvláště chráněné území na řece Otavě mezi Zátavím a Novými Kestřany. Obává se dopadu, který by to mělo na život v okolí. „Může to přinést zcela zásadní komplikace pro nás všechny, kteří v dotčených obcích žijeme a pracujeme," konstatoval s tím, že řeka je například jako významný vodní tok nedílnou součástí systému nakládání s odpadními vodami.

„Její zařazení do režimu zvláštní ochrany přinese jiná, přísnější pravidla a mohou tím být vyvolány značné investice do pořízení nových technologií na likvidaci odpadních vod, a to nejen pro jednotlivé obce, které již provozují vlastní čistírny. V obcích, které nemají centrální čističku, může být povinnost pořídit domácí čistírnu odpadních vod uvalena i na jednotlivé nemovitosti včetně rekreačních usedlostí a chat," uvedl podnikatel.

Vyhlášení chráněného území by podle něj zapříčinilo také výrazné snížení hodnoty všech dotčených pozemků a staveb. „Omezené či znemožněné by byly také kulturní, rekreační a sportovní aktivity, ale také například rybolov a myslivecká či zemědělská činnost," doplnil Robert Turinský.

Nová sportovní hala.
Zajímá vás, v jaké fázi jsou největší investiční akce města Písku? Podívejte se

Jihočeský kraj nechal zpracovat projekt na vyhodnocení potenciálu území pro navrženou přírodní památku Sudoměřské proudy. Dělá na něm Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a hotový by měl být během prosince či ledna. Podle starosty Dobeve Petra Kaliny, který je zároveň předsedou představenstva ZD Kestřany, zatím není třeba se znepokojovat.

„Situaci monitorujeme a uvidíme, co přinese studie. Máme přislíbeno, že ve chvíli, kdy to bude aktuální, uspořádají pracovníci krajského úřadu setkání s dotčenými subjekty, aby jim vysvětlili podrobnosti," podotkl starosta s tím, že nejvíc ho na celé situaci mrzí, že jde vlastně o spor dvou stran, který vyústil až v tento záměr. „Prapůvod všeho je antipatie. Není podle mě vhodné, aby si dva subjekty vyřizovaly účty tímto způsobem," uvedl Petr Kalina.

Podobně hovoří také starosta Kestřan Lubomír Málek. „Chci být zatím nestranný, protože v tuto chvíli vlastně nic nevíme. Počkáme, až bude hotová studie," poznamenal.

Sportovní hala TJ Sokol Písek.
Píseckou sportovní halu a sokolovnu čeká rekonstrukce za třicet milionů

Navrhovaný název přírodní památky Sudoměřské proudy je totiž zároveň názvem spolku, který dlouhodobě bojuje proti výstavbě malé vodní elektrárny u Sudoměře, kterou plánoval Robert Turinský. Před třemi lety se na toto téma vedla intenzivní debata, která vyvrcholila veřejným jednáním v Kestřanech, kde se mimo jiné řešil také stav MVE u Zátaví. Robert Turinský zde řekl, že od svého záměru na výstavbu elektrárny u Sudoměře odstoupil. Přesto spor obou stran zřejmě zcela nevyšuměl.

Chráněné území by se mělo týkat úseku řeky Otavy od jezu Pangl (Rechle – Nové Kestřany) až po Zátavský jez. Zahrnout by mělo také slepá ramena před mlýnem U Jirkalů, v Kestřanech a slepá ramena s bývalou pískovnou u Zátavského jezu. Dohromady se jedná o území s rozlohou 50 hektarů na katastrech obcí Čejetice, Sudoměř, Štěkeň, Kestřany, Lhota u Kestřan, Zátaví a Putim.

Téma budeme dál sledovat.