Po dlouhé diskuzi dali souhlas k vybudování připojujícího chodníku a sítí ve Švermově ulici na pozemku města. Se soukromým investorem, kterým je společnost OVM, uzavře město smlouvu, podle které budou nový chodník, splašková a dešťová kanalizace, veřejné osvětlení a vedení elektrického kabelu bezplatně předány do majetku města.