V ohrožení jsou tu hlavně chodci. Cesta po mostku v Týnské ulici v Bernarticích je pro ně ve chvíli, kdy tudy jedou především nákladní auta, nebezpečná.

Diskuzi o tom rozvinuli i zastupitelé, kteří o opatření, jež by pomohlo, budou jednat v samostatném bodě svého zasedání.
Na problém na posledním jednání upozornil Aleš Kroupa z Bojenic, který tudy často jezdí. „Mé děti chtějí jezdit na kole na schůzky mladých hasičů, a já je nemůžu pustit, natož pěšky," řekl Aleš Kroupa, podle kterého je místo nebezpečné i pro matky s kočárky a další. „Chodníček na mostě je uzoučký. Je potřeba to vyřešit," dodal.

Podle starosty Pavla Souhrady by bylo ideální, kdyby problém vyřešili v době, kdy se připravovala oprava mostku. Ten je po rekonstrukci od roku 2014.
„První, co jsem tehdy udělal, bylo, že jsem se spojil s projektantem a řekl jsem mu: Když tady plánujete opravu mostku, chtěli bychom, abyste vytáhli íčka ze spodní konstrukce ven a ze strany od čističky je vyvedli a udělali třeba nový chodník. Několikrát jsme o tom jednali. Jsou o tom i zápisy. Správa a údržba silnic po projednání s projektantem to zamítla s tím, že by to mostní konstrukce neunesla," upřesnil Pavel Souhrada. 
  

Dodal, že hledali jiné řešení – vybudování nové lávky, která by překlenula potok a vyúsťovala za kapličkou – tam je obecní pozemek. Stálo by to okolo 1,5 milionu korun, které by obec musela zaplatit ze svého. Právě lávka je podle něj jediným možným řešením. „Chodníček, který na mostě je, tam není proto, že je to chodníček, ale proto, že se most opravoval podle nových předpisů. Musí tam být minimálně padesát centimetrů od pevné překážky, tedy od tarasu," dodal starosta.

Zastupitel Josef Hrádek z Bojenic se domnívá, že případná nová lávka by nebyla moc využívaná. „Co si budeme povídat, mostek nikdo zřejmě obcházet nebude," konstatoval Josef Hrádek. Podle něj je důležité najít řešení pro místo k zatáčce, okolo které řidiči jezdí ven z obce.

Zastupitelé – třeba jako radní Václav Tupý – upozornili, že bude velkým problémem vyřešit majetkové vztahy. Řada pozemků není obecních.