Stávající územní plán totiž nedovoluje stavbu oplocení v těchto místech. Důvodem je zachování prostupnosti mezi pozemky. „Většina chat je v lese a v blízkosti lesa, tedy ve veřejně přístupné lokalitě. Žadatelé se průběžně obraceli se žádostmi na písecký odbor výstavby a územního plánování. Ten nás proto vyzval, aby se zastupitelé vyjádřili, zda zachovat současný stav, nebo povolit oplocení," vysvětlil starosta Jan Mára. Zastupitelé se jednohlasně shodli na tom, že zachovají zákaz oplocení  podle platného územního plánu. Situace by se mohla změnit zpracováním nového územního plánu za předpokladu stanovení podmínek a řešení daných přístupových cest v této oblasti. Částečně by mohly řešit situaci také pozemkové úpravy.

Na tom, aby brzy začala příprava nového územního plánu, už začíná vedení obce pracovat. Ale jeho vypracování  může trvat přibližně rok a půl. V té době se budou muset zastupitelé otázkou oplocení v rekreační oblasti znovu zabývat. „Pokud by někdy v budoucnu k oplocení došlo, měla by tam být zajištěná prostupnost. Zatím tam nejsou mezi chatami ani cesty," uzavřel Jan Mára.