„Komunikace začíná u areálu umělé nory pro výcvik loveckých psů nedaleko chaty Živec. Obchází v kruhu vrch Jarník a zakončena je napojením na asfaltovou cestu,“ řekl ředitel Lesů města Písku Jiří Procházka.

Bude tedy sloužit nejen lesákům a jejich provozu, ale také návštěvníkům oblasti. Protože je vedena po vrstevnici, je vhodná pro nenáročnou procházku prakticky neustále po rovině.

Na akci, která si vyžádala náklady 1 400 000 korun, požádali písečtí lesáci o dotaci ze strukturálních fondů, která tvoří padesát procent nákladů. Tato čáska je dále složena z pětatřiceti procent z evropských peněz a patnáct dodá stát.

„My musíme celou akci zaplatit a pokud budou všechny náležitosti požadované k žádosti v pořádku, asi za dva měsíce dotaci dostaneme,“ upřesnil ředitel Procházka. V Píseckých horách tak vznikla nová trasa, která přibližuje návštěvníkům krásu a nespornou výjimečnost této oblasti.