Ještě do konce července bude doprava svedena do jednoho pruhu kousek za Pískem, a to od sjezdu na Plzeň dál na Prahu. Řidiči se podivují nad tím, zda i tento úsek souvisí s výstavbou D4, nebo proč se silnice v relativně dobrém stavu opravuje. Jak potvrdil mluvčí jihočeského Ředitelství silnic a dálnic Adam Koloušek, nejedná se o akci ŘSD. Oprava tedy souvisí s výstavbou dálnice D4. Po dokončení nové části D4 bude mít totiž zhotovitel ve své správě následujících 25 let i právě tento zhruba sedm kilometrů dlouhý úsek. „Aby následně nedocházelo k přílišným omezením provozu v souvislosti s možnými opravami například vlivem stáří vozovky, opravuje tento úsek dálnice už nyní s předstihem, tedy ještě před zprovozněním samotné nové dálnice," vysvětlil Adam Koloušek.

Stavba nového úseku dálnice D4 začala v červnu 2021. První půlrok patřil především přípravným pracím, poté se stavební práce rozběhly naplno. V současné době je pro řidiče zásadní komplikací především přesměrování veškeré dopravy na místní komunikaci vedoucí přes Milín. Ještě do konce letošního roku by se měl provoz přesunout na novou levou polovinu již zhotovené dálnice.

Úsek za Skalkou.
Stavba dálnice D4 je v polovině. Část úseku u Milína otevře už na podzim

Jak v polovině května při inspekčním dni uvedl ministr dopravy Martin Kupka, na konci letošního roku bude prostavěno zhruba 79 procent z plánovaného množství peněz. Práce podle něj pokračují podle harmonogramu. V té době, tedy zhruba po dvou letech od zahájení prací, byla dostavba dálnice z poloviny hotová. Do konce letošního roku má být hotová většina mostů a měly by se budovat konstrukční vrstvy. Stavba dálnice by měla být dokončena před Vánoci příštího roku.

V celém nově budovaném, 32 kilometrů dlouhém, úseku D4 z Hájů do Mirotic se počítá celkem se čtyřiceti přemostěními. Jsou mezi nimi i ekodukty, tedy mosty, které umožní bezpečný pohyb divoké zvěře. Po zprovoznění celé dálnice v roce 2024 bude takových přechodů a podchodů pro zvěř existovat dvacet. Největší a nejzajímavější mostní stavbu představuje estakáda přes Skalici u Nerestců. Více než 420 metrů dlouhá stavba překlene postupně silnici třetí třídy, polní cestu, údolí řeky Skalice a regionální železniční trať.

Stavba D3 mezi Markvarticemi a Zubčickou Lhotkou na začátku července 2023. Pohled od Markvartic směrem na Kaplici-nádraží.
D3 má stavební povolení až k hranicím. Poslední úsek se začne stavět už letos

V rámci stavby vznikne mimo jiné také velké operační středisko pro správu a údržbu dálnice u křižovatky Lety, kde bude zároveň sídlit dálniční policie. U Krsic budou stavbaři budovat dálniční odpočívky s benzinovými pumpami. Zajímavostí je také umístění včelích úlů v blízkosti nové dálnice. Nedávno vzniklo prvních deset na začátku prvního úseku Háje - Milín, ve kterých nalezlo útočiště 800 tisíc včel. Pilotní projekt je součástí environmentální strategie společnosti Via Salis, která dálnici buduje. Po jeho vyhodnocení a dokončení D4 v roce 2024 budou včelstva rozmístěna i v dalších lokalitách. K environmentálním plánům Via Salis v souvislosti se stavbou D4 patří snižování uhlíkové stopy, ochrana biodiverzity, snižování spotřeby vody a minimalizace odpadu.

Nová D4 vzniká formou spolupráce veřejného a soukromého sektoru, tedy PPP (Public Private Partnership). Projekt dostavby D4 má na starosti sdružení Via Salis, složené z francouzských firem VINCI Highways a Meridiam. Stavební práce na 32 kilometrů dlouhém úseku mezi Pískem a Příbramí provádí společnost DIVia stavební, která patří do Skupiny VINCI Construction CS, a to na základě zhotovitelské smlouvy uzavřené s Via Salis. Firmy zároveň modernizují 16 kilometrů už zprovozněných částí. Náklady budou téměř deset miliard korun bez DPH. Po dostavbě bude konsorcium dálnici a navazující části silnice I/20 provozovat a udržovat 25 let, za což mu stát bude platit. Stát by měl za využívání nové dálnice zaplatit 17,8 miliardy.