Výjimečnost chrámu potvrdil plzeňský architekt Jan Soukup, který se dlouhodobě angažuje v ochraně církevních památek. „Skutečně nebylo obvyklé, aby sakrální stavba vznikla na světském základě. Jde o raritu,“ řekl. Zajímavá je také historie kostela. Původně se jednalo o mešní kapli, již nechal v roce 1704 vybudovat majitel koutského panství Jiří Jindřich Stadion.

Členové Sdružení pro Vízmburk Jaroslav Balcar (vpravo) a Zdeněk Honzera, kteří se zasloužili o obnovu hradu v Havlovicích.
Český unikát, hrad se otvírá poprvé od 15. století. Strůjce obnovy ručil domem

Vrchnost však plánovala rozšíření kaple. Pravděpodobně k němu došlo v roce 1870, kdy se začaly stavět pivovarské sklepy, jež měly nést loď nového chrámu. Hotovo bylo za necelých deset měsíců. Chrám dostal varhany za 750 zlatých.

Nezměněná podoba 

Další přestavba na sebe nenechala dlouho čekat a odehrála se mezi lety 1907 až 1908. „Kostel se znovu rozšířil, přibyla věž. Práce financoval hrabě Filip, což byl poslední z rodu Stadionů. Ironií osudu je, že zemřel jen pár měsíců před vysvěcením chrámu,“ nastínila Anna Váchalová z Kouta na Šumavě, která se o památku stará a zajímá se o historii obce.

Velebnosti, já bych se na to nejradši vyprdla; a další hlášky všichni dobře znají z filmových grotesek režiséra Zdeňka Trošky. Provedl nás Hošticemi a ukázal, co se změnilo.
Třicet let od Slunce, seno. Zdeněk Troška ukázal, co je v Hošticích nového

Pozoruhodné také je, že pivovarské sklepy zůstaly dodnes v nezměněné podobě. „Zatímco kostel je církve, podzemní chodby ještě donedávna patřily státu, který je nakonec převedl na plzeňské biskupství. Místo by měl prozkoumat stavební technik a posoudit, jaký zásah potřebuje. Ve zdech kostela už jsou praskliny,“ sdělila.