Nominaci mohl dát kdokoli, a to do konce loňského roku. Dorazilo jich celkem dvanáct, z nichž některé byly pro stejnou osobu či spolek. „Nejvíce nominací měl doktor Milan Bečka, ale byl brán zřetel na jeho symbiózu s folklorním souborem, a tak komise nakonec navrhla Písečan jako celek,“ uvedla Marie Cibulková, vedoucí odboru školství a kultury MÚ Písek.

Folklorní soubor navrhl zastupitel Jiří Lejčar. „Za léta práce si to podle mého zaslouží. Nejen, že reprezentují město i za hranicemi, ale především za práci s dětmi, které se věnují,“ zmínil Jiří Lejčar.

Kulturní komise doporučila udělit cenu Folklornímu souboru Písečan za jeho dlouholetý přínos pro město na poli kulturním. Zastupitelé, kteří měli poslední slovo, rozhodnutí potvrdili. Cenu předá starostka Písku Eva Vanžurová na plese města Písku, který se uskuteční v sobotu 3. února.