„Měli jsme vážného zájemce, ale bohužel nezískal dotaci na svůj záměr, takže z toho sešlo," konstatoval místostarosta Písku Jiří Hořánek.

Zájemce, který si v létě byl budovu prohlédnout, plánoval zachovat původní nekomerční využití, tedy zdravotnické zařízení.

Nyní se písečtí zastupitelé k záměru prodeje vrátili s tím, že sníží požadovanou cenu. Návrh byl na sedm milionů korun. To se některým ale nezdálo dostatečné. „Snížení o necelý milion je málo. Objekt bude vyžadovat rekonstrukci za dalších padesát milionů korun a za hodně peněz to nikdo nekoupí. Doporučil bych snížit částku na šest milionů korun," navrhl zastupitel Tomáš Franců. Nezískal však podporu dostatečného počtu zastupitelů.

Následně prošel původní návrh, a sice vyhlásit nové výběrové řízení se sníženou cenou na sedm milionů korun, a to v případě, že bude objekt dál využíván k nekomerčním účelům, jak ukládá aktuální územní plán. Kauce je stanovena na 150 tisíc korun.

Objekt byl původně hotel postavený v 1. polovině 20. století, později fungoval jako zdravotnické zařízení, poslední dobou jako psychiatrická léčebna.
Budova je ve velmi špatném technickém stavu a vyžaduje rozsáhlou rekonstrukci. Město zde prostřednictvím Městských služeb Písek zajišťuje nezbytnou ostrahu a údržbu.