Letité snahy o zajištění pořádku v Mirovicích za pomoci kamerového systému se zúročily. Nemají tu sice klasický kamerový systém se stálým pultem s obsluhou, ale jednotlivé kamery, které trvale zaznamenávají každý pohyb.

Kamery Na území města je instalován systém dvaceti kamer s rozlišením 8MPX, které trvale přenášejí obraz do záznamového zařízení, kde je záznam archivován sedm dnů pro použití Policie ČR.

Podle starosty Josefa Vejšického uchovává každá kamera záznam po sedm dní, pak se smaže, nahrává další záznamy a vše se opakuje. „V případě, že by se na ulici něco stalo, poslouží záznamy z kamer policii jako důkazní materiál,“ vysvětlil Josef Vejšický. Jinak záznam z kamerového systému podléhá přísnému systému utajení.

Za to, že se podařilo kamerový systém instalovat, je ráda také radní Marie Hrdinová. „Občané i návštěvníci města jsou o skutečnosti, že je prostor monitorován kamerovým systémem se záznamem, informováni tabulkami, které jsou umístěny na všech vjezdech do města a v blízkosti monitorovaných míst,“ připomněla Marie Hrdinová.