Podle informací místostarosty Martina Třeštíka je cena v Milevsku jedna z nejnižších v kraji. Milevští porovnali ceny v sedmnácti městech velikosti Milevska a větších Jihočeského kraje. „Jen jedno je levnější, kdy poplatek činí zhruba 420 korun, ale všechny ostatní jsou dražší, ve velké většině je poplatek nad pět set a šest set korun," řekl  Martin Třeštík.

Jednatel Služeb města Milevska Michal Polanecký připomněl, že společnost nemění čtvrtým rokem cenu svozu. „Městu účtujeme pouze uložení na skládce. Cena se může měnit jedině z důvodu, že se mění množství svezeného komunálního odpadu," vysvětlil v rozpravě Michal Polanecký.

Zastupitel Miroslav Doubek navrhoval přijetí nové vyhlášky odložit. Argumentoval tím, že mu v materiálu chybí kalkulace stanovení ceny za odpad. „Pokud ji neschválíme, nic se neděje, platí stará vyhláška," podotkl Miroslav Doubek.

Většina zastupitelů ale novou vyhlášku podpořila.