Málokdo znal historii pošt a poštovnictví  v Písku, v Česku i v dalších zemích tak dobře jako Václav Konštant  z Písku (1915 – 2001). Byl to jeho celoživotní koníček, stejně jako sbírání poštovních známek, obálek, razítek a dalších věcí souvisejících s poštou.      K 100. výročí narození Václava Konštanta připravilo Prácheňské muzeum  výstavu z jeho sbírek  nazvanou Historie písecké pošty. V chodbě muzejní knihovny bude otevřena od 5. do 29. listopadu.

Záběr píseckého filatelisty byl velmi široký a začínal už   v předznámkovém období   poštovnictví. „Tady dosáhl  mimořádných sběratelských         a badatelských úspěchů a velmi často ho vyhledávali významní čeští i světoví filatelisté a odborníci. Byl autorem odborných článků a přednášek    a  spolupracoval  na řadě výstav," připomněla  filatelistova dcera Irena Mašíková Konštantová.

Václav Konštant byl členem píseckého klubu filatelistů  už od roku 1934 a exponáty z jeho bohatých sbírek zájemci viděli na různých  oblastních, celostátních i světových výstavách. Mohl se také pochlubit významnými oceněními získanými právě na mezinárodních a světových výstavách. Připomeňme alespoň některé úspěchy:  Byly to zlaté medaile z výstav Praga 1978 a 1988,  Sofie 1979, Madrid 1984 a velká pozlacená medaile putovala do Písku  z Toronta 1987.

Sbírku Václava Konštanta ocenili sběratelé  a další odborníci na výstavách v tehdejší Německé spolkové republice, Bělorusku, Finsku       a Rakousku. Kromě zahraničí  si přivezl medaile z devíti domácích  výstav  a získal hlavní cenu výstavy  Brno 1984.

Život Václava Konštanta   a jeho rodiny nebyl zrovna jednoduchý. Jako učeň nastoupil do obchodu s potravinami Emila Fischla v Plzni. Po absolvování obchodní školy  v Praze nastoupil do obchodu svého otce v Písku.  Po vojenské službě u 11. pěšího pluku    v Písku se vrátil do rodinného podniku.  V roce 1947 založil se svým společníkem Antonínem Liškou v lokalitě dnešního sídliště Jih firmu Agricola na zpracování ovoce, lesních plodů a zelí. Po znárodnění a přičlenění firmy k národnímu podniku Jihočeská Fruta zde zůstal pracovat.

Vše se ale změnilo po emigraci jeho společníka. Václav Konštant byl vystaven perzekuci Státní bezpečnosti, kontrole  korespondence ze zahraničí, on ani jeho manželka nemohli sehnat slušné zaměstnání a dvě dcery nemohly studovat zvolené obory.

Václav Konštant pracoval postupně jako pomocný dělník a parketář mimo Písek. „Alespoň trochu radosti přinesl tatínkovi rok 1967, kdy se mohl vrátit ke svému oboru  a přijal místo v pěstírně žampionů nejprve v Novém Dvoře a později  byl vedoucím v žampionárně nedaleko Jitexu," doplnil Irena Mašíková Konštantová.

V roce 1975 odešel do důchodu, ale  doma nezůstal. Potřeboval být mezi lidmi, a tak  využil příležitosti  pracovat      v pokladně Prácheňského muzea až do otevření nových expozic v roce 1993. Lidé přicházející do muzea si  Václava Konštanta velmi pochvalovali pro jeho příjemné a přátelské vystupování.

V době, kdy nemohl vykonávat své povolání, se ještě intenzivněji věnoval filatelii         a zejména poštovní historii. Svědčí o tom bohatá publikační činnost. Jak připomíná  jeho rodina a spolupracovníci, mohl zde uplatnit své schopnosti pracovat systematicky a ve svobodné volbě, která byla pro člověka jeho charakteru zásadní a určující.