Cizinec, který převážel mořské živočichy, se provinil už v červenci. Teď muselo do kafilerky skoro sto kilogramů ryb a mořských živočichů.

Zadržené potraviny veterinární inspektor na místě znehodnotil a nařídil jejich likvidaci v kafilérii na náklady přepravce, s nímž bude zahájeno správní řízení o pokutě. Za zjištěná závažná porušení legislativy může být podle Petra Majera, zástupce tiskového mluvčího Státní veterinární správy, uložena pokuta až 50 milionů Kč.

Inspektora SVS přivolala na místo hlídka Celního úřadu pro Jihočeský kraj, která při kontrole dodávky řízené cizincem zachytila podezřelou zásilku. "Jak se ukázalo, původně na ledu uložené produkty rybolovu měly v době kontroly nevyhovující teplotu, až 6 °C (legislativa vyžaduje teplotu blízkou 0 °C). Další část zásilky, původně hluboce zmražené produkty, viditelně tály a uvolňovaly tekutinu," přiblížil Petr Majer podmínky, za nichž byly plody moře skladovány.

Z důvodu porušení teplotního řetězce (nedodržením skladovacích teplot) v produktech rybolovu (šlo zejména o mořské ryby, chobotnice, olihně, krevety a mořské mlže), probíhaly rozkladné procesy a zásilka výrazně zapáchala. "Doklady, které na vyžádání řidič dodávky předložil, navíc působily nevěrohodným dojmem a neodpovídaly platným předpisům," doplnil k případu Petr Majer.

Při došetřování případu bylo zjištěno, že stejná osoba byla již v polovině letošního července kontrolována na základě podnětu od Státní zemědělské a potravinářskou inspekce v Ústeckém kraji. Při červencové kontrole bylo odhaleno skladování stovek kilogramů mořských živočichů ve zcela nevhodných podmínkách.

Na základě aktuálního zjištění jihočeských kolegů provedli inspektoři SVS z Ústeckého kraje v pátek 21. 8. 2020 opětovnou kontrolu na místě výše zmíněné nelegální provozovny. Při kontrole nebylo zjištěno, že by její činnost v současné době pokračovala.