Město zaplatí firmě Casta jen část víceprací na rekonstrukci oblasti Smart na sídlišti Portyč. Rozhodla o tom rada města.

Casta požadovala 459 tisíc korun. To ale rada odmítla a přiznala jen 62 tisíc korun.

„Ostatní práce nebyly uvedeny ve stavebním deníku. To je důležitá věc, bez toho je dost obtížné práce zaplatit. Ve stavebním deníku má být uvedeno vše, co se na stavbě děje, kolik lidí tam pracovalo, jaké obtíže se vyskytly nebo jaké bylo počasí,“ uvedla vedoucí odboru rozvoje, investic a majetku města Hana Jánová.

Jiří Kuchař, který je ve firmě Casta ředitelem Divize dopravních a inženýrských staveb, se k tomu,  proč nejsou práce ve stavebním deníku, vyjadřovat nechtěl.

„Nechci to mediálně prezentovat, budeme o tom jednat s městem,“ uvedl Kuchař.

Casta požadovala peníze za vícepráce při likvidaci suti.  O dalším postupu budou obě strany ještě jednat.