Pracovníci společnosti Čevak s ní začali 19. března. „Důvodem je životnost starého litinového řadu a značné množství poruch v tomto úseku,“ upřesnila mluvčí společnosti Čevak Jitka Kramářová. Dodávka pitné vody do dotčených nemovitostí byla celou dobu zajištěna. „Přerušit ji budeme muset pouze při přepojování na novou část vodovodního řadu. Při tom může dojít k dočasnému zakalení vody,“ doplnila Jitka Kramářová. Odběratelé mají zakalení nahlásit na bezplatnou havarijní linku 800 120 112.