Značená objízdná trasa je vedena po silnici III/10543 do Sepekova. Další možné neznačené objízdné trasy při uzavírce ul. Dukelské vedou po místních komunikacích přes město Milevsko (např. ul. Nádražní - Čs. legií - nám. E. Beneše - Riegrova - Sokolovská) při respektování místního dopravního značení.