Výběrové řízení na vybudování čerpací stanice a výtlakové kanalizace do nové čistírny odpadních vod v Orlíku nad Vltavou vyhrála firma Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim s cenovou nabídkou 769 tisíc korun bez DPH.

„Do výběrového řízení se přihlásily tři firmy. Vybraná firma podala nejvýhodnější nabídku a také prokázala splnění kvalifikace," uvedl starosta Jan Mára. Nabídku podala i orlická firma JaFi, která však byla hodnotící komisí vyřazená, protože v nabídce neposkytla podepsaný návrh smlouvy. Výběrové řízení pro obec zpracovala firma EU Legal Advisor.

Odpadní voda z bytovek  zatím odchází do staré čistírny vod. Ta je na pozemku majitele Parkhotelu Orlík. O její likvidaci či případném využijí bude vedení obce s majitelem hotelu teprve jednat. „Čerpací stanici a výtlak už budeme budovat na obecním pozemku," dodal Jan Mára.