Písek – Jednou z veřejností nejsledovanějších investic je druhá etapa rekonstrukce lokality Bakaláře za více než 11 milionů korun. Nejvíce netrpěliví jsou řidiči, protože jedna z důležitých páteřních komunikací města byla úplně a nyní je částečně uzavřená, což komplikuje dopravu v centru Písku a jeho bezprostředním okolí.

Proto veřejnost znepokojila zpráva, že rada města na mimořádném zasedání souhlasila s odložením dokončení rekonstrukce o měsíc. „To je sice pravda, ale mohu řidiče uklidnit. Úplný provoz v Budovcově ulici včetně městské hromadné dopravy bude obnoven 1. prosince," ujistil místostarosta Josef Knot (TOP 09).
Podle původní smlouvy s dodavatelem vzešlým z výběrového řízení, píseckou firmou ROBSTAV stavby, měla rekonstrukce skončit 15. listopadu. Radní termín prodloužili do 15. prosince. Podle jejich názoru důvody odkladu nezavinil dodavatel.

Hlavním důvodem je stavba přípojky vysokého napětí společnosti E.ON do budovy bývalé Komenského školy na Alšově náměstí, kam se má přestěhovat městská knihovna. Vzhledem k nedokončeným výkopům nebylo možné včas položit kamennou dlažbu 
v okolí fontány.

Dalším důvodem jsou problémy s barevností kamenů na schody u Melegnanského pomníku. Barevné odlišnosti na stavbu dodaných kamenů si naštěstí včas všimla provádějící firma ještě před jejich instalací k pomníku. „Při kontrolním dnu jsme společně s architektem Karlem Lapkou konstatovali, že dovezené kameny opravdu nevykazují shodný barevný odstín a musí se vyměnit," uvedl Martin Zeman z oddělení památkové péče MÚ Písek a dodal: „Tím se podařilo předejít vážnému problému, pokud by se kameny v nevhodné podobě osadily 
k pomníku."

K posunutí termínu rekonstrukce přispěl i archeologický průzkum, přeložka optického kabelu a další. „Na jednání rady města 15. prosince bude ještě předložen druhý dodatek ke smlouvě. Předpokládáme, že se cena díla sníží," uvedl Václav Filip, vedoucí odboru investic a rozvoje MÚ Písek.